Mål för Danny 2018

S (specifikt) 

Starta Lag-SM och rida Inter1, PSG och MsvA på högre medel än 2017

M (mätbart) 

Inter1: medel på 63,5%   (medel 2017:62,42%)

PSG: medel på 64%  (medel 2017:63,07%)

MsvA: medel på 65% (medel 2017: 63,98%)

A (accepterat)

Både jag och mina tränare tror att detta. Under hösten har Danny visat att han börjar hitta med bärighet i traven och vi jobbar med början till passage.

R (realistiskt)

Sista starten 2017 i en MsvA så red vi ihop 66% och har även under senare delen på året gjort starter på 64,5-65,5% som visar på att målet är realistiskt. Även sista starten (av 3 starter) av PSG reds på 64,9% och visar på att målet är realistiskt.

Utmaningen blir att öka medel i Inter1. Under 2017 startade vi tre gånger i Inter1 och låg på en jämn nivå runt 62% av alla domare, genom att arbeta med våra svagaste (bedömningsgrupper som ligger under 6,0 i medel) samt våra utvecklingsområden (bedömningsgrupper som ligger mellan 6,0-6,2 i medel) och samtidigt jobba med grunderna för att stärka upp ytterligare så kommer vi kunna komma till ett medel på 63,5%.

Svagheterna är: galoppombyten i var tredje och bytet efter höger piruetten.

·         Byten i var 3e har sedan 2016 sjunkit med 1,1 och låg på 6,5, därför beror denna svaghet inte på teknik utan att vi på en start fick en miss. Utan den missen låg medel på 6,4 under 2017. Missar i byten beror oftast på att jag hamnar fel i sadeln och då blir otydlig eller sen med byteshjälpen. En annan förklaring är att när vi nu börjar med byten i vartannat/varje så blir vi lite övertaggade. Därför är det viktigt att jag när jag övar bytesserier varierar mellan de olika intervallerna och på så sätt gör honom lyhörd och mig själv säker i byteshjälperna.

·         Bytet efter hö piruetten är det sista bytet innan hörnet, bärigheten och energin tar slut efter linjen med två piruetter och ett byte vid B. Under 2017 så hade vi en miss på ena starten och i övrigt låg medel på 6,5. Utgången ur piruetten och att jag aktiverar galoppen innan bytet samt håller ihop honom inför bytet och inte svänger i språnget är nog viktiga detaljer att jobba med för att inte få miss i detta byte.

Utvecklingsområden är bla: Halt-ryggning, öppna, byten i vartannat, dubbel koeff:, samlad och ökad skritt, galoppsax, hö piruett.

·         Halt-Ryggning-framridning i trav handlar om stillheten i halten, att öka villigheten att rygga och behålla formen samt att direkt tänka framåt i trav efteråt.

·         Öppnorna på medellinjen handlar om bristen av bärighet i trav, att få en lättare framdel

·         Byten i vartannat är inte någon grundläggande utan beror på en miss under 2017, utan den starten så ligger medel på 6,8 2017. Därför är denna punkt inte lika allvarlig men jag måste tänka och jobba med samma som med 3orna. Detta blir extra viktigt nu när vi har börjat jobba med byten i varje.

·         Samlade och ökade skritten är ett grundläggande utvecklingsområde som vi måste öva på. Det är också viktigt eftersom skrittens båda bedömningsgrupper är det dubbelkoeffecient på och väldigt dyrbara. Danny har en bra skritt men behöver jobba på den samlade skritten med kontakten och energin samt att snabbare slappna av i den ökade.

·         Galoppsaxen är en väldigt teknisk rörelse så bärigheten i galopp tydligt visas. Det handlar om ingången (att inte tappa samlingen inför första slutan), sedan att rida fram ett språng till första bytet och få igenom förhållningen och samlingen efteråt inför andra slutan. Samma sak sedan inför byte nr 2, sluta nr 3 och byte nr 3. Det handlar om att inte komma över kvartslinjen utan få plats att rida fram inför varje byte för att få energi och kunna ha något att samla upp.

·         Hö piruett är den andra piruetten och den görs efter ett byte vid B. Bytet får inte bli långt/flackt, jag måste ta en förhållning och rida fram innan uppsamlingen till piruettgalopp börjar. Det gäller att inte ha för bråttom att börja vända utan vänta med vändningen till att bakbenen är vid punkten för piruetten. Jag får heller inte ”pusta ut” och släppa iväg honom efter piruetten utan vara noga med blicken och yttersidan i utgången, gå ur piruetten ett steg innan.

 

T (tidsatt)

Jan: Få hjälp med att hitta en sadel som passar både Danny och mig. Vi har en lugnare period med mycket övergångar skritt-trav, trav-galopp och galopp-skritt. Jobbar i en rundare form och fokuserar på min sits.

Feb: Jobba med skolorna i trav, tempoväxlingar och på olika linjer. Arbeta med ”fyrkanten” i galopp för att förbättra samlingen inför hörnpassering/vändningar för att inte tappa bärigheten och framdelens lätthet.

Mars: Teknikträna galoppsaxen.

April: Öva på att rida programmen.

Maj: Tävla Eskilstuna (MsvA/PSG)

Juni: Tävla Vansbro (MsvA/PSG och Inter1) samt Björkliden (MsvA/PSG och Inter1)

Juli: Tävla Dylta (MsvA o PSG) samt Hagfors (PSG, två st Inter1)

Aug: Lag-SM, efter det ska vi jobba vidare mot att kunna starta en ny klass bara för att få erfarenhet.

 

Mål för Mausi 2018

 

S (specifikt) 

Starta MsvC under vårsäsongen (fram till Dylta sommarmeeting)

M (mätbart) 

På godkända procent (minst 62%)

A (accepterat)

Både jag och mina tränare tror att detta. Under hösten startade vi LB på bra % (medel på 68%) trots galoppsvårigheter, därför blev det ingen start i LA under 2017. Svårigheterna i LA-traven är ryggning och skänkelvikning och MsvC-traven är skolor och ryggning/bakdelsvändning. Skänkelvikning har hon redan under hösten behärskat och skolorna har hon lärt sig under början av vintern, ryggningen finns med i både La och MsvC, därför spelar det ingen roll vad vi startar bara hon lär sig att acceptera den. I La-galoppen är det galopp-halt i inridning, desamma i MsvC. I både La och MsvC:1 så finns det en halvt igenom och förvänd galopp på båge. När hon fixar att göra galopp-halt så är inte steget stort till enkelt byte.

R (realistiskt)

Vi arbetar redan med flera delar av programmet och vårsäsongen sträcker sig ända till början av juli. Hon har under de senaste månaderna blivit mkt starkare i galoppen och vi utvecklas hela tiden. Bara från okt/nov så har vi blivit säkrare på att göra avsaktningar galopp-skritt och fattningar skritt-galopp samt fått en mer reglerbar galopp. Vi har även börjat jobba med skolorna och de är oftast i ”tävlingsmässigt” skick.  

T (tidsatt)

Jan: Arbetar vidare med tempoväxlingar i traven för att få den att växa och inte möta på motstånd i ökningarna. Trav-galoppövergångar för att bygga styrka i avbrott och bli säkrare på fattningarna. Öva på att göra halter från trav.

Feb: Tempoväxlingar i galoppen och förvända galoppen på halvcirkel. Börja med ryggningar (2 steg) varje ridpass. Använda travskolorna för att bygga styrka, öva på ingång i öppna.

Mars: Övergångar galopp-skritt. Rygga (3-4 steg). Arbeta med travökningarna. Linjen med förvända galoppen.

April: Enkla byten och galoppökningar. Inridningen. Rygga (4 seg). Travprogrammet

Maj: Galopp- programmet.  (Ev start Dylta 12/5 och/eller ÖRT 26/5)

Juni: Start Finspång 17/6 eller Dylta 30/6-1/7

 

Mål

Danny

Målet är att börja rida över 65% i MsvA och PSG. 
Vår svaghet är att skolorna inte riktigt räcker till och där visar vi domarna att vi inte riktigt har bärigheten och schvungen för mer än 6.
För att utveckla oss måste jag öva på att göra tempoväxlingar inom skolorna, växla mellan skolorna och rida olika tvärningar. Lite gymnastiserande av skolorna för Danny men också för att öva upp min ridning inom skolorna och hur jag ska påverka honom. 
Jag måste också tänja på gränserna och se till att han är kvick både för gas och broms utan att det bli stressat. 
För att höja poängen på piruetterna så måste jag bli mer noga med centreringen och "tvinga oss" att samla/vända mer än vi är vana vid, till det ska jag använda mig av koner. 
För att behålla honom positiv och mjuk i kroppen så ska jag börja gå ut på promenader i skogen med honom, minst 3 gånger/vecka. 

Mausi
Målet är att starta en LB på sensommaren och en LA på hösten. 
För att göra det måste vi hitta galoppfattningarna bättre och säkrare. Genom att rida med C på backen flera gånger i veckan som kan ge tips och korrigera mig så kan vi lättare hitta varandra i fattningarna eftersom hon inte har några svårigheter att fatta galoppen på töm/lina utan det sitter i vår kommunikation när jag sitter på ryggen. 
Vi behöver jobba med tempoväxlingar för att kunna visa större skillnader i mellangångarterna och övergångar utan motstånd. 
Vi måste börja rida mer nogranna vägar och linjer från program. 

Ingen semester utan hästar!