Mål

Danny

Målet är att börja rida över 65% i MsvA och PSG. 
Vår svaghet är att skolorna inte riktigt räcker till och där visar vi domarna att vi inte riktigt har bärigheten och schvungen för mer än 6.
För att utveckla oss måste jag öva på att göra tempoväxlingar inom skolorna, växla mellan skolorna och rida olika tvärningar. Lite gymnastiserande av skolorna för Danny men också för att öva upp min ridning inom skolorna och hur jag ska påverka honom. 
Jag måste också tänja på gränserna och se till att han är kvick både för gas och broms utan att det bli stressat. 
För att höja poängen på piruetterna så måste jag bli mer noga med centreringen och "tvinga oss" att samla/vända mer än vi är vana vid, till det ska jag använda mig av koner. 
För att behålla honom positiv och mjuk i kroppen så ska jag börja gå ut på promenader i skogen med honom, minst 3 gånger/vecka. 

Mausi
Målet är att starta en LB på sensommaren och en LA på hösten. 
För att göra det måste vi hitta galoppfattningarna bättre och säkrare. Genom att rida med C på backen flera gånger i veckan som kan ge tips och korrigera mig så kan vi lättare hitta varandra i fattningarna eftersom hon inte har några svårigheter att fatta galoppen på töm/lina utan det sitter i vår kommunikation när jag sitter på ryggen. 
Vi behöver jobba med tempoväxlingar för att kunna visa större skillnader i mellangångarterna och övergångar utan motstånd. 
Vi måste börja rida mer nogranna vägar och linjer från program. 

Ingen semester utan hästar!

Reflektera

När jag är ledig från hästarna och vardagen så har jag svårt att varva ner och släppa livet men genom att använda tiden till reflektioner och analyser så håller jag hjärnan sysselsatt och abstinensen borta. 


Inom mitt civila yrke så reflekterar, utvärderar mot mål och analyserar vi hela tiden. 
Vi kan alltid bli lite bättre, effektivare, nå fler, lösa fler problem, lösa nya problem. Det är både huvudman och chef som vill att vi gör det men jag tror att de flesta gör det också för att det på något sätt ingår i vårt yrke. 
Hur når vi fler utan att bränna ut oss? Hur blir vi bättre och når högre mål? 

Därför är det för mig naturligt att alltid analysera, reflektera och utvärdera mitt hästliv. 

Men varför ska man göra det? För det finns en nackdel, att man aldrig känner sig helt nöjd. Det finns alltid små saker att förändra/förädla, det är min drivkraft men också min akilleshäl. 

För att utvärdera, analysera och reflektera så måste man sätta mål. Ett sätt är att jobba med SMARTa-mål
S (specifikt) 
M (mätbart) 
A (accepterat)
R (realistiskt)
T (tidsatt)

Jag gjorde det inför debuten till Inter1 och då formulerade vi det redan i oktober (se kategori SMARTa mål) året innan den planerade starten. 

Under ledigheten tänkt jag nu försöka göra ett SMART-mål för varje häst. 

SMARTa mål

Jag berättade att jag och M hade ett coachande samtal mot ett mål.
För att göra det ännu mera verkligt väljer jag nu att dela med mig av det vi gjorde.
 
SMARTa mål är en välkänd metod att använda både inom arbetslivet och sportvärlden.
Det står för:
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsatt
 
Mitt mål är att under våren 2016 starta Intermedier 1 med Danny.
Det är specifikt och mätbart. 
Det är accepterat av mig själv, min tränare och mina närmaste.
Det är realistiskt eftersom det är det naturliga efter att ha ridit StG och det är inte direkt några nya rörelser, bara lite svårare.
Jag valde att säga våren 2016 eftersom det då är tidsatt men ändå ger oss en viss frihet pga tävlingsplaneringen inte går att göra så här långt i förväg.
 
Motivationen
Mellan 1-10: En 10a efter lite tveksamhet.
 
Hinder
Här fick jag punkta upp alla tänkbara hinder för oss att nå målet och efteråt så fick jag rangordna.
1. Dannys styrka i rörelserna/nivån
4. Hållbarheten hos Danny
2. Hinna träna upp kvickheten hos häst och ryttare för att kunna rida galoppsaxen.
5. Behålla träningsmotivationen under "ridhusmånaderna".
3. Våga tro på oss att vi kan starta.
6. "Rakriktningen" hos ryttaren.
 
Lösningar
Utifrån mina 6 hinder så fick jag ta fram lösningar.
1. Träna strukturerat och målmedvetet
2. Börja öva saxen i tid, öva andra moment som kräver kvickhet
3. Träna regelbundet för L och C, rida p&r och programridningar, titta på videos och jämföra med oss själva
4. Planera vilor och återhämtning, boka in ET regelbundet, ge "Finish Line" i perioder
5. Be någon följa med till ridhuset, boka in träningar för L.
6. Regelbundet besöka Ryggdoktorn, använda fysiorullen, börja yogan igen.
 
Handlingsplanen
Nu var det dags att bli mer konkret och beskriva hur jag ska jobba med lösningarna och även sätta ett start datum för varje del. 
1. Rida minst 45 min exkl framskrittningen, rida "trappan" i både trav och galopp., rida på slingan 2 ggr/v och rida tempoväxlingar i trav och galopp, göra 2veckorsplanering av ridpassen.
Start Okt
2. Öva upp kvickheten genom korta tempoväxlingar, bytesserier, täta växlingar mellan sluta och skänkelvikning, StG-saxen Okt-Nov
Börja öva långa/snälla saxar utan att räkna Nov-Dec
Börja öva Inter1s sax Dec-
3. Boka in nästa L-träning redan när jag åker därifrån, 4e vecka. 9 Okt
Rida programträningar med bedömningar, jämföra ritter. Start Feb
4. Boka in ET: Okt, Dec och Feb. Ringa i god tid (i början av månaden)
Vila: Planera in 10 d vilor i Nov och Feb.
Ge Finish Line under vilorna, beställa månaden före.
Planerade vilodagar är tor jämna veckor och ons ojämna veckor plus ytterligare en dag i veckan (jobb, familj, väder styr denna dag)
Varierad träning eftersom jag planerar 2v i taget. Start Okt
5. Frågan M vilka dagar hon kan följa med och planera sedan utifrån det. Start Okt 
Boka in "riddeijter" en gång/månad. Start Nov
Träningar för L, se punkt 3 och göra 2 veckors planeringar. Start Okt 
6. Boka in nästa träff med Ryggdoktorn när jag gå därifrån, 4-6 veckors mellanrum. Start 6 Okt
Använda fysiorullen innan varje C-träning, tidsåtgången är 10 min. Gör det dagen efter om jag missat. Start Okt 
Efter morgonfodringen på lördagar så ska jag göra yogan, tidsåtgången är 15 min. Start Okt
 
Nu gäller det att min coach hjälper mig, påminner mig, sparkar mig i baken om jag inte följer min plan.
Men efter att vi skrivit ner allt så kändes motivationen helt klar som en 10a, det kändes mer verkligt och realistiskt.
Dock insåg jag att våren är inte så långt borta och om jag vill kunna uppfylla mitt mål så gäller det att börja nu!